Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 09 2017

BozyBicz
Pomysł na siebie ?
Stać chcesz się kimś ?
W jakim celu ?
— Judas Plgt.

August 08 2017

BozyBicz
Możesz być kimkolwiek chcesz.
Możesz być z kimkolwiek chcesz.
Możesz mówić cokolwiek chcesz.
Możesz mieć cokolwiek chcesz.
Pamiętaj o konsekwencjach.
Każdy wybór niesie je za sobą, całe stado.
— vs.
BozyBicz
Ostatecznie ludzie zaakceptowali szaleństwo.
Boisz się tego co było, albo co Cię czeka.
Generalnie, boisz się czegoś co nie istnieje.
Czyż nie równa się to szaleństwu ?
— ja.
BozyBicz
Szukasz zmian ?
Zacznij od siebie.
— offwhite - VS>VS
BozyBicz
ZMIEŃ SWÓJ ŚWIAT - WARTO.
BozyBicz
Błyskotki zalewają twoją głowę.
Błyskotliwy umysł jednak nie nadejdzie.

tripla X.
— Vollan Surrme, to ja.
BozyBicz
Na horyzoncie zmian
Latarnik, śpi.
Przykro patrzeć na mój statek.
Błahostką jest kiedy staję w twoim porcie.
Uczucia twe jak woda w rzece, nie nadążam.
— offwhite - VS>VS
BozyBicz
Wszystko ucieka
W głowie chaos
Marnuje czas
Bez zmian.
— Vs

July 26 2017

BozyBicz
U stóp moich kraina dostatków i krasy, Nad głową niebo jasne, obok piękne lice Dlaczegoż stąd ucieka serce w okolice Dalekie i — niestety! jeszcze dalsze czasy?
— MCk Vs VS

July 16 2017

BozyBicz
9546 b0f7 500
Rare girl

July 10 2017

BozyBicz
Biegniecie w dół,
Spadacie co raz szybciej,
Mydli Ci oczy mówiąc, że jest ok,
Jest co raz gorzej,
Radio huczy już od plotek,
Dajesz się mamić,
Obietnice, bez pokrycia, jak czeki.
Spadasz za nim,
Wysokie progi, znów ?
Głaszczę Cię po dłoni,
Patrzy głęboko w oczy,
Nie ufaj mu,
UCIEKAJ.
— esppl.

June 29 2017

BozyBicz
Masz do wyboru zostać baranem bądź wilkiem. Świadom być musisz, że wilki zjedzą nawet największego barana. Czyż wybór jest już prosty ? Pomyślałeś o sumieniu ? Bez niego jesteś tylko kupą mięsa.
Reposted bySkydelan Skydelan
BozyBicz
Nie jesteś w stanie, ogarnąć mojej frustracji.
Nawet sobie nie wyobrażasz, co się dzieje w mojej głowie.
Nie zdajesz sobie spawy, jak bardzo cierpię.
Nie masz pojęcia, jak się bardzo męczę.
— xanax
BozyBicz
JESTEŚ NIM.
BozyBicz
WIERZYSZ?
BozyBicz
ISTNIEJESZ ?
BozyBicz
BÓG.

June 28 2017

BozyBicz
BozyBicz
plata o plomo ?

June 19 2017

BozyBicz
On Cie zdradza.
Mam dowody.
Jeżeli to czytasz, zadzwoń jutro równo o 18.

Czy ty rozumiesz?
Czy ty widzisz ?
Czy ty wiesz ? ”
— OWCNPDHZWWMK.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl