Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 16 2017

BozyBicz
9546 b0f7 500
Rare girl

July 10 2017

BozyBicz
Biegniecie w dół,
Spadacie co raz szybciej,
Mydli Ci oczy mówiąc, że jest ok,
Jest co raz gorzej,
Radio huczy już od plotek,
Dajesz się mamić,
Obietnice, bez pokrycia, jak czeki.
Spadasz za nim,
Wysokie progi, znów ?
Głaszczę Cię po dłoni,
Patrzy głęboko w oczy,
Nie ufaj mu,
UCIEKAJ.
— esppl.

June 29 2017

BozyBicz
Masz do wyboru zostać baranem bądź wilkiem. Świadom być musisz, że wilki zjedzą nawet największego barana. Czyż wybór jest już prosty ? Pomyślałeś o sumieniu ? Bez niego jesteś tylko kupą mięsa.
Reposted bySkydelan Skydelan
BozyBicz
Nie jesteś w stanie, ogarnąć mojej frustracji.
Nawet sobie nie wyobrażasz, co się dzieje w mojej głowie.
Nie zdajesz sobie spawy, jak bardzo cierpię.
Nie masz pojęcia, jak się bardzo męczę.
— xanax
BozyBicz
JESTEŚ NIM.
BozyBicz
WIERZYSZ?
BozyBicz
ISTNIEJESZ ?
BozyBicz
BÓG.

June 28 2017

BozyBicz
BozyBicz
plata o plomo ?

June 19 2017

BozyBicz
On Cie zdradza.
Mam dowody.
Jeżeli to czytasz, zadzwoń jutro równo o 18.

Czy ty rozumiesz?
Czy ty widzisz ?
Czy ty wiesz ? ”
— OWCNPDHZWWMK.

June 12 2017

BozyBicz
3995 27d9 500
BozyBicz
3933 4a30 500
BozyBicz
Padają krótkie spojrzenia.
Mijamy się, co dzień.
Świat gna przed siebie.
Kto pierwszy ?
— żadnych zmartwień.
BozyBicz
Nie układaj planów, łatwo upadają.
Mówią : " Kto traci Boga, traci wszystko"
Odpowiadam : Kto go nie znalazł, niech go nie szuka.
— vs.
BozyBicz
Usta twe zbyt delikatne, aby krzyczeć.
Słów oszczędzaj bo ranią głębiej niż nóż.
— Zataczam koła.
BozyBicz
Milczysz - powinnaś krzyczeć.
Krzyczysz - powinnaś milczeć.
Kochasz - powinnaś nienawidzić.

to już przeszłość, dajmy się porwać.
— Ostatni raz.

June 11 2017

BozyBicz
Mam zamknięte serce.
— x

June 08 2017

BozyBicz
Bezimienna istoto, poczułaś jej gniew.|
Opuściłaś mętne akwarium. Ona nakarmiła jego próżność. Zbyt słodko, ty widzisz. Zbyt słodko. Trwać nie będzie to wiecznie, przygotuj się. Myślisz nocą, co Cię czeka ?
Jestem, pamiętaj. Czekam. Będę.
— Ty wiesz, Ty wiesz. Zero słow.
Reposted bybitemyneck bitemyneck
BozyBicz
I got the new world
— in my view
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl